Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Asociatia DOMINOU Instrumente Structurale 2007-2013
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI
INVESTIM ÎN MEDIU.
CREDEM ÎN VIITOR.
ASOCIAȚIA DOMINOU
INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

" Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională "
MĂSURI EDUCATIV-ECOLOGICE ȘI DISEMINAREA INFORMAȚIILOR DESPRE ARIILE PROTEJATE PRIVIND
COMPLEXUL LACUSTRU PREAJBA-FĂCĂI
Despre noi Parteneri Contact Forum Hartă site
Pagina principală
 
Pagina principală
Prezentare proiect
Galerie foto proiect
Activități în desfășurare
Rezultatele proiectului
Materiale publicitare
Evenimente
Comunicate de presă
Legislație
Legături utile
 

Vizitatori unici: 2941

Vizitatori online - 1  
Record vizitatori online - 8
IP-ul tău este: 54.197.185.157

CUVINTE CHEIE
COMPLEXUL LACUSTRU PREAJBA-FACAI
COMPLEXUL LACUSTRU PREAJBA-FACAI
Asociația DOMINOU Craiova
în parteneriat cu:
Colegiul Național "Elena Cuza" Craiova, Grupul Școlar "Traian Vuia" Craiova, Grupul Școlar Agricol Malu Mare,
Școala cu clasele I-VIII Podari,
anunță lansarea proiectului:

MĂSURI EDUCATIV-ECOLOGICE ȘI DISEMINAREA INFORMAȚIILOR DESPRE ARIILE PROTEJATE PRIVIND COMPLEXUL LACUSTRU PREAJBA-FĂCĂI
Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂHarta localizare Preajba-Facai Solicitantul: Asociația " DOMINOU ", Craiova, Dolj.

Valoarea totală a proiectului: 699.331,01 Lei (165.396,86 Euro).

Durata proiectului: 12 luni.

Localizarea proiectului:

Arie naturală protejată de interes național - COD SIT 2.394 - Aria acvatică protejată "Complexul Lacustru Preajba-Făcăi" conform Legii 5/2000.
Aria a fost declarată în conformitate cu Legea Consiliului Județean Nr.26/1994 Regiunea de dezvoltare 4 Sud - Vest.

Obiectivul general al proiectului:

Conservarea biodiversității, conștientizarea și educarea publicului privind importanța conservării diversității biologice în aria naturală protejată
" Complexul Lacustru Preajba-Făcăi ".

Obiective specifice:

  • Stabilirea măsurilor de management pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de interes național și comunitar din aria naturală protejată " Complexul Lacustru Preajba-Făcăi ";
  • Creșterea gradului de conștientizare a populației asupra capitalului natural din aria naturală protejată " Complexul Lacustru Preajba-Făcăi ", prin acțiuni de informare și educație ecologică.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice Axei Prioritare 4 din cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu.
Proiectul urmărește menținerea interacțiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversității habitatelor și peisajului, promovând consolidarea cunoștințelor privind protecția și conservarea diversității biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră și faună sălbatică din cadrul ariei protejate.
Proiectul este relevant față de obiectivele specifice aferente Axei Prioritare 4 - "Implemetarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii", deoarece prin elaborarea măsurilor de management, a unui studiu de impact asupra mediului, prin realizarea studiilor necesare unei infrastructuri de vizitare și informare privind conservarea speciilor păsări de interes comunitar, prin creșterea capacității instituționale de gestionarea a "Complexul Lacustru Preajba-Făcăi", se va asigura un management eficient al ariei, care va duce la conservarea speciilor de păsări de interes național/ comunitar și a speciilor de reptile, amfibieni și pești existente în arie.
De asemenea, activitățile de conștientizare derulate în cadrul comunităților locale de pe suprafața ariei naturale vor avea rolul de a-i responsabiliza pe localnici în protejarea speciilor de păsări de interes comunitar/național, a speciilor de reptile, amfibieni și pești.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro